Krzysztof Jakubowski

Swoją pierwszą indywidualną wystawę fotograficzną zorganizował w 1965 roku, jeszcze jako uczeń Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Orłowie. Od tego czasu brał udział w około 200 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. Plonem udziału w konkursach są liczne medale, dyplomy i nagrody. Prezentował swoje prace na 15 wystawach indywidualnych. Jest autorem fotografii do trzech książek-albumów.
Przygotował kilkadziesiąt wystaw, plenerów i konkursów. Przez 17 lat był komisarzem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Szkól Plastycznych „Twórczość Młodych”.

Jest honorowym członkiem Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, a od 1975 roku członkiem ZPAF, w którym w latach 80-tych przez dwie kadencje sprawował funkcje Prezesa Zarządu Okręgu. Posiada tytuł
AFIAP międzynarodowej organizacji sztuki fotograficznej. Obecnie jest członkiem Okręgowej Komisji Artystycznej ZPAF.

W latach 1990 – 2006 prowadził zajęcia z przedmiotu fotografia artystyczna w Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni Orłowie, kierując równocześnie jedynym w polskim średnim szkolnictwie artystycznym, wydziałem fotografii. Przez ponad 20 lat wykładał i prowadził zajęcia na Studium Fotografii Artystycznej w Gdańsku. Współpracuje z Sopockimi Szkołami Fotografii.

Tworzy w różnych technikach fotograficznych. Od fotomontażu (początki twórczości), po projekty plakatów z lat 70-tych i 80-tych do fotografii dokumentalnej i reportażowej lat 80-tych i 90-tych, do zainteresowania techniką gumy arabskiej. Jesienią 2012 r, po wystawie poświęconej cmentarzom Pomorza, ukazał się drukiem album fotograficzny, POMORSKIE CMENTARZE, który jest plonem kilku lat współpracy artystycznej z żoną Anną.
W 2012 roku otrzymał Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury oraz Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska.