Skip to content

Archiwum

archiwumgtf_multiminiaturaclipboard_male

Archiwum fotograficzne GTF swoją historią sięga początków działalności stowarzyszenia. Przez dekady swojego istnienia wraz ze zmianami lokalizacji, zarządów a nawet ustroju państwowego przeszło bardzo długa drogę a i jego objętość zmieniała się z różnych, historycznych już teraz powodów.

Od około 2010 roku zostały podjęte działania mające na celu jego usystematyzowanie. W roku 2014 zostało zarejestrowane jako Archiwum Społeczne. Na dzień dzisiejszy – po najnowszej przeprowadzce do Siedziby GTF w październiku 2016roku trwa jego przegląd, uzupełniane powoli jego zasoby przez członkinie i członków stowarzyszenia przynoszących sukcesywnie jego fragmenty przechowywane wiele lat w domach prywatnych.

Opis archiwum

Objętość zbioru szacujemy na ponad 3000 prac foto i dokumentów:

  • Ponad 2,5 tys archiwalnych prac członków towarzystwa
  • Księgi pamiątkowe, drobne druki (np. zaproszenia oraz rachunki), dokumenty z lat ’80, dokumenty i materiały różne z lat 50. XX w,
  • „Informator” (biuletyn GTF) – 26 numerów z okresu od 28 maja 1965 do października 1974 roku,
  • ręcznie pisany skorowidz książek z biblioteki GTF, bez żadnych datowań,
  • 364 zachowane deklaracje członkowskie z lat 1949–1972

Współpraca

Archiwum GTF jest zarejestrowane rejestrze nadzorowanym przez Archiwum Państwowe i Ośrodek Karta (pod numerem 1040) oraz w systemie Cyfrowych Archiwów Społecznych (CAS25).

W zakresie prac nad Archiwum GTF współpracujemy z Ośrodkiem Karta, Stowarzyszeniem Archiwistów Pomorskich oraz Archiwum Narodowym w Gdańsku.

Materiały archiwalne są sukcesywnie digitalizowane i jeśli ich status na to pozwoli – będą także udostępniane stopniowo on-line.

Wsparcie

Jeśli chcesz przekazać nam swoje prywatne zbiory fotograficzne – pamiątki rodzinne lub owoc życiowej pasji – chętnie przejmiemy te materiały by zachować je dla potomnych.Prosimy o kontakt email lub bezpośredni, na spotkaniach GTF.

Archiwum wymaga też nakładów finansowych – można nas wspierać wpłatą dowolnej kwoty na nasze konto, koniecznie z dopiskiem „na cele statutowe” – informacja o nr konta jest w zakładce 'kontakt’.

GTF utrzymuje się ze składek członkowskich oraz dobrowolnych wpłat niezrzeszonych miłośników fotografii

Wesprzeć można nas bezpośrednio – wpłatą na konto lub poprzez odpisanie 1,5% podatku.
Podczas wypełniania formularza PIT w pozycji Wniosek o przekazanie 1,5% wpisz KRS: 0000270261 oraz cel szczegółowy: GTF 12660