Składki członkowskie

Miesięczna składka członkowska od roku 2021 wynosi: 30zł.

Jeśli to możliwe – prosimy o wpłaty składek z góry za cały rok (360zł) do końca marca.
Opcjonalnie można złożyć w swoim banku stałą dyspozycję na 30zł/miesięcznie.

Osoby nowo przyjmowane, po akceptacji ich zgłoszenia i deklaracji przez Zarząd GTF, regulują składki do końca danego roku kalendarzowego (30zł/mc) + wpisowe 20 zł.

Wszystkie płatności przyjmowane są wyłącznie na konto47 2530 0008 2049 1046 2546 0001 (Nest Bank)
Tytułem “Składki członkowskie“.