Anna Jakubowska

Fotografią artystyczną zajęła się w 2005 roku. Od tego czasu brała udział w 86 ogólnopolskich oraz międzynarodowych wystawach pokonkursowych, zdobyła 49 nagród, medali i wyróżnień. Wystawiała też swoje prace na 29 wystawach zbiorowych przede wszystkim z Gdańskim Towarzystwem Fotograficznym, którego jest członkiem od 2010 r.

W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowała 11 wystaw indywidualnych prezentowanych na 23 ekspozycjach w Rzymie, Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Iławie, Elblągu i Jastrzębiu Zdroju.
Kilkadziesiąt jej prac znajduje się w kolekcjach prywatnych i muzealnych w kraju i za granicą.
W 2012 roku ukazał się drukiem album fotograficzny CMENTARZE POMORZA, który jest efektem trzyletniej autorskiej współpracy z mężem Krzysztofem oraz przyznanych na ten projekt dwóch stypendiów twórczych: Województwa Pomorskiego i Miasta Gdańska.

W 2014 roku powtórnie otrzymała stypendium twórcze Marszałka Województwa Pomorskiego na realizację wystawy pod tytułem RDZA, która prezentowana była w 2014 w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, a następnie w 2015 na Uniwersytecie Papieskim Urbaniana w Rzymie

www.annajakubowska.com