Sławomir Fiebig: Nie tylko PRL – migawki z obozu

Gdyńskie Centrum Filmowe zaprasza na wystawę fotografii Sławomira Fiebiga, zatytułowaną: „Nie tylko PRL – migawki z obozu”. Wernisaż, z udziałem Autora, odbędzie się w piątek, 16 października 2020 roku, o godzinie 18.00 w Galerii GCF. Wstęp wolny.

Wystawa jest fotograficznym wspomnieniem życia w obozie socjalistycznym. Zdjęcia zostały wykonane w Polsce, Związku Radzieckim i Rumunii. Fotografie pokazują zarówno życie codzienne minionego okresu, jak i wydarzenia szczególne, których autor był świadkiem.

Sławomir Fiebig

Urodził się 9 stycznia 1953 w Pleszewie. Obecnie mieszka pod Gdańskiem. Jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Posiada uprawnienia instruktora fotografii kat I. W latach 1980 i 1981 był pracownikiem Biura Interwencji Komisji Krajowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”.

Zajmuje się fotografią klasyczną, diaporamą i serigrafią. Jego fotografie i serigrafie brały udział w wielu konkursach i wystawach. Były też publikowane w wydawnictwach albumowych. 2500 fotografii wydarzeń historycznych znajduje się w zasobach Europejskiego Centrum Solidarności.

Szczególną rolę w jego twórczości zajmują diaporamy, często nagradzane na festiwalach krajowych i zagranicznych. Jedna z nich, poświęcona stanowi wojennemu, była wyświetlana podczas koncertów Jean Michel Jarre w Gdańsku w 2005 roku.

Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego (honorowym), oraz międzynarodowej organizacji diaporamistów AV-Dialog. W ostatnich latach zajmuje się fotografią wystawową. Korzysta z materiałów pochodzących z wcześniejszego okresu oraz ze zdjęć wykonanych w ostatnim okresie, uzyskanych z aparatu Sigma SD Quatro, wyposażonego w specyficzną matrycę Foveon.