Jedność w różnorodności. GTF w Oliwskim Ratuszu Kultury

Z przyjemnością informujemy, że dane nam będzie otworzyć nowy sezon wystawowy w Oliwskim Ratuszu Kultury. Zapraszamy do Oliwy na wernisaż w piątek 4 stycznia 2019 o godzinie 19:00. Wystawa będzie eksponowana do końca stycznia 2019r.

Różnorodność prac fotograficznych realizowanych przez członków GTF w imieniu stowarzyszenia zdecydował się zaprezentować jego Zarząd w osobach: Izabela Demkowicz, Adam Dereszkiewicz, Adam Fleks, Adam Gardziewicz oraz Aleksander Orzechowski. 

Oliwski Ratusz Kultury a tym samym Fundacja Wspólnota Gdańska są od lat naszym zaufanym partnerem w wielu fantastycznych inicjatywach. Za nami wiele wspólnie zorganizowanych wystaw, w tym także plenerowych, wiele edycji festynu Viva Oliva i innych atrakcji w których braliśmy mniej lub bardziej czynny udział.