Gdański modernizm – Oliwa

W piękny, choć niezbyt słoneczny, za to mroźny grudniowy ranek spotkaliśmy się przy głównym wejściu do parku oliwskiego skąd rozpoczął się foto-spacer po Oliwie tropem architektury modernistycznej