Regulamin konkursu miesiąca

Konkursy miesiąca odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca, chyba, że w wyjątkowej sytuacji zostanie to wcześniej ustalone inaczej. Celem konkursu jest ocena zdjęć, które są najnowszym dorobkiem członków stowarzyszenia oraz osób niezrzeszonych ale zainteresowanych fotografią a także nauka poprzez rzetelne omawianie prac konkursowych przez Jury.

Przez cały sezon zliczana jest punktacja autorska za nagrodzone prace. Nagrody przyznawane są na koniec sezonu osobom, które osiągną najlepszą punktację w całym cyklu konkursowym wrzesień-czerwiec. Zachęcamy wszystkich do regularnego uczestnictwa.

Regulamin

 1. W Konkursie Miesiąca mogą brać udział jedynie zdjęcia nowe. Zdjęcia, które w brały wcześniej udział w Wystawach GTF a także zdjęcia sprzed wielu lat nie będą kwalifikowane przez Komisarza konkursu.
 2. W konkursie mogą brać udział Uczestnicy niebędący członkami GTF.Jeśli ich prace zostaną nagrodzone, otrzymują oni automatycznie otwarte zaproszenie do złożenia deklaracji członkowskiej GTF.
 3. Tematyka konkursów miesiąca ustalana jest z góry i anonsowana na stronie GTF.
 4. Biorący udział w konkursie ma prawo dostarczyć do trzech prac. Cykl traktowany będzie jak jedna praca.
 5. Zalecany format zdjęć to 30×40/45cm. Prace o większych wymiarach nie będą akceptowane. Prace mniejsze podlegają indywidualnej akceptacji przez Komisarza.
 6. Akceptowane są wyłącznie prace bez podklejania, ramek i passe-partout. Wyjątek stanowić mogą asemblaże i instalacje – wyłącznie za zgodą Komisarza.
 7. Trzyosobowe Jury konkursowe dobierane jest dla każdego konkursu z obecnych członków GTF za szczególnym uwzględnieniem członków ZPAF.
 8. Jury, we wstępnej ocenie, wybiera po jednej pracy (lub zestawie) z prezentacji każdego autora do drugiego etapu oceny.
 9. W drugim etapie, jury ocenia wybrane zdjęcia, dokonując wyboru pięciu prac i ustalają ich kolejność.
 10. Decyzja Jury jest ostateczna.
 11. Autorzy nagrodzonych prac, zobowiązani są przesłać ich wersje cyfrowe (rozmiar 1200px) na adres email GTF celem prezentacji online w galeriach i wynikach konkursowych.
 12. W każdym konkursie odbywa się też głosowanie publiczności – na dowolnie wybrane zdjęcie.
 13. Punktacja: 1 miejsce – 16 pkt, 2 miejsce – 12pkt, 3 miejsce – 9pkt, 4 miejsce – 7pkt, 5 miejsce – 6 pkt
 14. Podsumowanie konkursów miesiąca odbywa się poprzez podliczenie punktacji Jury i głosowania publiczności ze wszystkich dziesięciu tematów. Na ostatnim spotkaniu sezonu nagradzane jest pięć najwyżej punktowanych miejsc.
 15. Prace nagrodzone przechodzą do archiwum GTF w celu ich dalszej ekspozycji na wystawach zbiorowych oraz w archiwum cyfrowym i na stronie internetowej GTF.
 16. Wpisowe konkursowe o wartości 5zł od uczestnika przeznaczone jest w całości na zakup nagród rzeczowych na finał konkursów miesiąca.

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2019r
Komisarzem konkursów miesiąca w sezonie 2019-2020 jest Aleksander Orzechowski.

 

Uczestnicy konkursu, którzy kilkukrotnie zostali nagrodzeni w podsumowaniach sezonu proszeni są o udostępnienie w miarę możliwości pola kolejnym zainteresowanym uczestnikom. Za to zapraszamy ich serdecznie do bycia Jurorem w kolejnych edycjach miesięcznych.