II Powiatowy Konkurs Fotograficzny “Zatrzymane w kadrze” – wyniki

21 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach odbył się finał II Powiatowego Konkursu Fotograficznego “Zatrzymane w kadrze” realizowanego dzięki pomysłowi, energii i staraniom Martyny Badowicz – nauczycielki języka polskiego w ZST z pomocą kadry szkolnej, uczniów i ich rodziców.

Z prawdziwą przyjemnością należy zauważyć, że w drugiej edycji konkursu ilość uczestników przynajmniej się podwoiła, znacznie wzrosła też ilość szkół biorących w nim udział. Co zaś cieszy najbardziej – poziom prac zgłoszonych do konkursu oraz jakość ich wykonania i opracowania również znacznie się poprawiły. Same sukcesy :)

W ramach współpracy z ZST, GTF zapewnił dla konkursu jurora, w osobie Adama Dereszkiewicza oraz nagrody książkowe o tematyce fotograficznej. Dla laureatów konkursu – zdobywców trzech pierwszych miejsc oraz 4 wyróżnień, zorganizowane zostaną także w GTF jednodniowe warsztaty fotograficzne.

Dla kolejnych edycji współpraca ta zostanie jeszcze bardziej poszerzona.

Na finał konkursu, połączony z krótką prelekcją o fotografii przybyło wielu uczestników wraz z opiekunami – nauczycielami zajmującymi się w szkołach tematyką artystyczną lub fotograficzną.

Laureaci

  • I miejsce – Agata Henning
  • II miejsce – Aleksandra Grunwald
  • III miejsce – Dominika Karolina Dawidowska
  • Wyróżnienia – Oliwia Czaja, Martyna Fularczyk, Anna Rychert i Klaudia Szymańska

Nagrodzone prace

Reportaż / impresje

fot. Adam Dereszkiewicz