Plan konkursów miesiąca 2015/16

Konkursy miesiąca GTF są otwarte dla wszystkich chętnych, gotowych zmierzyć się z zadanym tematem. Nagrodzone miejsca sa punktowane a przez cały sezon prowadzony jest ranking uczestników. W czerwcu, na koniec sezonu, osoby które zdobyły najwięcej punktów otrzymują nagrody książkowe o tematyce fotograficznej.

Wstępnie tematy na pierwszy ‘semestr’ nowego sezonu są następująco wielowymiarowe:

 • 3 września: Przerwa
  Temat wydaje się z jednej strony trywialny… przerwa w zajęciach, pauza, wakacje, przerwa między zębami czy w płocie… mamy nadzieję, że uruchomicie wyobraźnię i pokażecie nam różne przerwy ;)
 • 1 października: Przestrzeń
  Mamy nadzieję zobaczyć na przedstawionych zdjęciach wiele rodzajów przestrzeni i w wielu jej aspektach dowolnie interpretowanych przez uczestników.
 • 5 listopada: Rytm
  Rytm zdjęcia to zarówno kompozycja jak i temat… jaki rytm pokażą zdjęcia konkursowe?
 • 3 grudnia: Światło
  Światło! Wszystko co fotografujemy jest od niego zależne. Pokażcie nam Wasze światło!