Sławomir Fiebig

Urodzony 9 stycznia 1953 w Pleszewie. Obecnie mieszka w Gdańsku. Jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Posiada uprawnienia instruktora fotografii kat I. W latach 1980 i 1981 był pracownikiem Biura Interwencji Komisji Krajowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”.

Zajmuje się fotografią klasyczną, diaporamą i serigrafią. Jego fotografie i serigrafie brały udział w wielu konkursach i wystawach. Były też publikowane w wydawnictwach albumowych.

Szczególną rolę w jego twórczości zajmują diaporamy, często nagradzane na festiwalach krajowych i zagranicznych. Jedna z nich, poświęcona stanowi wojennemu, była wyświetlana podczas koncertów Jean Michel Jarre w Gdańsku w 2005 roku.

Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego (od 2014 r. honorowym), oraz międzynarodowej organizacji diaporamistów AV-Dialog.