Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków GTF 1 grudnia 2022

Zarząd Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie członków stowarzyszenia w Siedzibie GTF przy Al Wojska Polskiego 8-10 w Gdańsku we czwartek, 1 grudnia 2022. Pierwszy termin (po konkursie miesiąca o 18.00): 1 grudnia 2022 godz. 18:30. Drugi termin: 1 grudnia 2022 godz. 18:45.

Planowany porządek zebrania

  1. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Zebrania.
  2. Głosowanie nad podwyższeniem składem członkowskich (do 50 zł.mies.)
  3. Wolne wnioski
  4. Zakończenie

Przypominamy, że w myśl Statutu GTF obecność na Walnym Zebraniu jest obowiązkowa dla wszystkich osób stowarzyszonych.

Za Zarząd
Adam Fleks
Prezes GTF

Gdańsk, dnia 17 grudnia 2022r