Raport z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

W dniu 29 grudnia 2016 obyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków GTF, mające na celu omówienie i zaakceptowanie nowego statutu stowarzyszenia.  Na spotkanie stawiło się 31 spośród 56 uprawnionych do głosowania członków stowarzyszenia. Dodatkowo 8 osób przedstawiło wcześniej upoważnienia do głosowania w ich imieniu. Dzięki tak wysokiej frekwencji osiągnięto kworum i można było przeprowadzić głosowanie.

Wprowadzone zmiany dotyczą przede stylistyki i układu dokumentu. Doszły lub poprawione zostały ważne zapisy dostosowujące go do nowoczesnych możliwości działania i finansowania działalności statutowej.

Statut został wymieniony w całości i jest dostępny dla każdego na stronie internetowej.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie i oddanie swojego głosu.