Nadzwyczajne Walne Zebranie GTF

Zarząd Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie członków stowarzyszenia w Siedzibie GTF przy Al Wojska Polskiego 8-10 w Gdańsku w dniu 29 grudnia 2016r.

Pierwszy termin: 29 grudnia 2016 godz. 18.00
Drugi termin: 29 grudnia 2016 godz. 18.30.

Jest to nadzwyczaj ważne zebranie celowe, na którym przegłosujemy tylko jeden punkt – wprowadzenie nowego Statutu GTF. Jest to zmiana niezbędna dla działalności stowarzyszenia, gdyż wprowadzi nowe możliwości finansowania działań statutowych GTF.

Obecność wszystkich członków zwyczajnych jest obowiązkowa.

Planowany porządek zebrania

  1. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Zebrania.
  2. Głosowanie nad przyjęciem poprawek do Statutu
  3. Zakończenie zebrania

Za Zarząd
Adam Dereszkiewicz
Prezes GTF

Gdańsk, dnia 14 grudnia 2016 r.