Tematy konkursów miesiąca 2020/21

Oficjalna lista tematów konkursów miesiąca GTF ma sezon 2020/2021. Ustalona wspólnie podczas finału konkursów sezonu poprzedniego.

O ile nie powiadomimy inaczej – konkursy miesiąca GTF odbywają się zawsze w pierwszy czwartek miesiąca.

W sezonie 2020/21 decyzją komisarza konkursu i Zarządu wchodzi drobna zmiana organizacyjna. Prace konkursowe zgłasza się wprost do komisarza, który nadaje uczestnikowi numer pracy.

Zdjęcia niepodpisane, niezgodne z zaleceniami wymiarowymi, oprawione, lub w widoczny sposób sygnowane – nie będą przyjmowane. Ostateczne zdanie ma zawsze Komisarz konkursu, którym jest w tym sezonie Aleksander Orzechowski.

2020

  • 10/9 (drugi czwartek) – Brzydota
  • 1/10 – Głębia
  • 5/11 -Koło
  • 3/12 – Cienie

2021

  • 14/1 – W kuchni
  • 4/2 – W pocie czoła
  • 4/3 – Ograniczenia
  • 1/4 – Nocne życie
  • 6/5 – Żywioły
  • 3/6 – Ludzie ludziom

Finał konkursów miesiąca odbędzie się w ostatni czwartek – 24go czerwca 2021 roku. Wręczone zostaną nagrody dla uczestników, którzy przez cały sezon zbiorą największą ilość punktów za nagrodzone prace.

fot Jacek Sadłowski