Adam Fleks “The Holy Cities” (odsłona 2)

Zapraszamy na wernisaż wystawy Adama Fleksa “The Holy Cities” (odsłona 2) w piątek 2 czerwca 2017 godz. 18.00 – WiMBP filia nr 6, ul. Pilotów 3, 80-460 Gdańsk

O wystawie

Cykl „The Holy Cities” został zainspirowany nieco ironiczną nazwą, jaką otrzymało miasto Wetzlar na pewnej stronie internetowej. Miasto owo jest celem pielgrzymek fanatyków aparatu Leica, skonstruowanego tam przed I wojną światową przez Oscara Barnacka. Jednak wiele miast jest przedmiotem kultu dla niektórych grup ludzi – np. Sopot to letnie targowisko próżności od dziesiątków lat, z Gdańska wyruszał nawracać pogan święty Wojciech, w Barcelonie od ponad stulecia buduje się Sagrada Familia, będąca moim nieodmiennym przedmiotem fascynacji od pierwszego kontaktu wzrokowego.

Cykl jest fragmentem tworzonej od 2006 roku serii „Wieloświaty” wykonywanej w rzadko stosowanej technice litowej, przedstawia on nie świat rzeczywisty, ale impresyjny, będący wynikiem nałożenia na siebie dwóch ekspozycji na jednej klatce w krótkim odstępie czasu. Nałożenie na siebie dwóch zdjęć wykreowało nową rzeczywistość, obecną tylko na papierze fotograficznym. Wołanie w licie odrealniło zmultiplikowaną rzeczywistość i uruchomiło wyobraźnię, która jak wiadomo, nie ma granic.

Celem prezentowanych na wystawie zdjęć nie jest wierne oddawanie rzeczywistości. Nie pragnę analizować i doświadczać, tylko tworzyć i przeżywać. Nie zamierzam rozkładać całości na drobne elementy tylko tworzyć nowy wymiar z tego, co w danej chwili zostało mi dane. Wieloznaczne otoczenie umożliwia mi wykreowanie obrazu nie mającego wiele wspólnego ze światem zewnętrznym.

Odbiór zdjęć jest indywidualną sprawą poszczególnych widzów, którym pozostawiam ostateczną interpretację.

Adam Fleks