Spotkanie ze Stanisławem Składanowskim

W czwartek 11 lutego zapraszamy wszystkich zainteresowanych na godzinę 18:00 do Sceny Muzycznej.

Stanisław Składanowski fotografią zajmuje się od 1975 r. i od tego czasu jest członkiem Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, a od 2005 r. – członkiem honorowym. W 1981r. internowany za fotografowanie zajść ulicznych w okresie stanu wojennego. W 1988 r. po złożeniu obowiązujących egzaminów zostaje przyjęty w poczet członków ZPAF, gdzie od roku 2007 pełni funkcję Prezesa Okręgu Gdańskiego.

Preferowane tematy: pejzaż, architektura, portret w szerokim rozumieniu często łączony z reportażem, czego przykładem jest bogate archiwum wydarzeń sierpniowych1980 i 1988 r. oraz przemian w kraju po sierpniu 1980r. Uczestnik i laureat wielu wystaw i konkursów w kraju i za granicą. Autor wielu albumów i wystaw o tematyce krajobrazowo-przyrodniczej.

W listopadzie 2008 r. odznaczony przez Prezydenta R. P. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, oraz w roku 2010 uhonorowany Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za dotychczasowe osiągnięcia artystyczne.

 

Spotkanie organizowane jest wspólnie z GAK Scena Muzyczna.
Fot. Grzegorz Mehring/Archiwum ECS