Walne Zebranie Członków GTF 31/8/2021

Zarząd Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego zwołuje Walne Zebranie członków stowarzyszenia w Siedzibie GTF przy Al Wojska Polskiego 8-10 w Gdańsku we wtorek, 31 sierpnia 2021.

Pierwszy termin: 31 sierpnia 2021 godz. 18:00 
Drugi termin: 31 sierpnia 2021 godz. 18:15.

PLANOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA

  1. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Zebrania.
  2. Sprawozdanie zarządu GTF z działalności od ostatniego Zebrania Walnego oraz opinia Komisji Rewizyjnej.
  3. Głosowanie nad Absolutorium
  4. Omówienie i głosowanie zmian w statucie dla uproszczenia struktury organizacyjnej stowarzyszenia
  5. Wybory do władz stowarzyszenia
  6. Zatwierdzenie składek członkowskich
  7. Wnioski i głosowania dot przyznania członkostwa honorowego
  8. Wolne wnioski
  9. Zakończenie

Przypominamy, że w myśl Statutu GTF obecność na Walnym Zebraniu jest obowiązkowa dla wszystkich osób stowarzyszonych.

Za Zarząd
Adam Dereszkiewicz
Prezes GTF

Gdańsk, dnia 17 sierpnia  2021r

 

fot. Jacek Sadłowski. Walne Zebranie GTF X/2018