Relacja z Walnego Zebrania GTF

Wczoraj, 17 listopada 2016 roku, odbyło się Walne Zebranie Członków GTF. Stawiło się na nim 24 spośród 56 aktywnych członków stowarzyszenia oraz 5-ciu członków honorowych.

Walne Zebranie po wysłuchaniu raportów Zarządu i Komisji Rewizyjnej postanowiło udzielić absolutorium odchodzącemu zarządowi, po czym przystąpiono do wyborów nowych władz stowarzyszenia. Prezesem został wybrany Adam Dereszkiewicz.

Po ponad 10 latach utrzymywania stałej stawki składek członkowskich zdecydowano także o ich podniesieniu. Od stycznia 2017 r będą one miały wysokość 120zł rocznie. Odbyła się też długa i interesująca dyskusja na tematy związane ze statutem oraz działalnością stowarzyszenia.

Planowana zmiana Statutu nie została poddana głosowaniu ze względu na brak kworum. W tym celu zostanie zwołane w najbliższym czasie Nadzwyczajne Walne Zebranie GTF – poświęcone wyłącznie tej jednej sprawie.

W imieniu Zarządu dziękuję w tym miejscu za współpracę koleżankom i kolegom, którzy pełnili dotychczas funkcje w różnych organach stowarzyszenia.

Nowy Zarząd GTF ukonstytuował się zaraz po Walnym Zebraniu.

 • Adam Dereszkiewicz – Prezes
 • Adam Fleks – Wiceprezes
 • Aleksander Orzechowski – Sekretarz
 • Arkadiusz Srebnik – Skarbnik
 • Beata Biernat – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • Iwona Delegiewicz
 • Janusz Piechota
 • Zbigniew Zagórski

Sąd Koleżeński

 • Maria Różańska
 • Elżbieta Mielcarzewicz
 • Wojciech Jung

Pełen raport z wnioskami i uwagami zostanie niedługo przesłany wszystkim zrzeszonym.