Walne Zebranie GTF – relacja

Zarząd zrelacjonował swoją pracę i osiągnięcia za ostatnie dwa lata. Wybrano nowego Prezesa, Zarząd, Komisję i Sąd Koleżeński. Obecnych było 27 członków zwyczajnych i 1 honorowy.

Prezesem został Adam Dereszkiewicz

Członkowie Zarządu

  1. Beata Biernat
  2. Justyna Jazgarska
  3. Adam Fleks
  4. Arkadiusz Srebnik

Komisja Rewizyjna

  1. Iwona Delegiewicz
  2. Janusz Piechota
  3. Tomasz Nowaczewski

Sąd Koleżeński

  1. Barbara Gierczak
  2. Maria Różańska
  3. Wojciech Jung