Składki członkowskie

Roczna składka członkowska: 120zł.

Prosimy o wpłaty składek z góry – w całości lub dwóch ratach – najpóźniej do końca marca.

Osoby nowo przyjmowane, po akceptacji ich zgłoszenia i deklaracji przez Zarząd GTF, regulują składki do końca danego roku kalendarzowego (10zł/mc) + wpisowe 20 zł.

Wszystkie płatności przyjmowane są wyłącznie na konto VW Bank 98 2130 0004 2001 0357 7269 0001
Tytułem “Składki członkowskie“.