Regulamin konkursu miesiąca

Zachęcamy wszystkich do regularnego uczestnictwa. Nagrody przyznawane są raz – na koniec sezonu – osobom, które osiągną najlepszą punktację w całym cyklu konkursowym wrzesień-czerwiec.

Konkursy miesiąca odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca, chyba, że w wyjątkowej sytuacji zostanie to wcześniej ustalone inaczej. Celem konkursu jest ocena zdjęć, które są najnowszym dorobkiem członków stowarzyszenia oraz osób niezrzeszonych ale zainteresowanych fotografią a także nauka poprzez rzetelne omawianie prac konkursowych przez Jury.

Ostatnia aktualizacja: lipiec 2017r

Regulamin

 1. W Konkursie Miesiąca mogą brać udział jedynie zdjęcia nowe. Zdjęcia, które w brały wcześniej udział w Wystawach GTF a także zdjęcia sprzed wielu lat nie będą kwalifikowane przez Komisarza konkursu.
 2. W konkursie mogą brać udział Uczestnicy niebędący członkami GTF. Jeśli ich prace zostaną nagrodzone, otrzymują oni automatycznie otwarte zaproszenie do złożenia deklaracji członkowskiej GTF.
 3. Tematyka poszczególnych konkursów miesiąca ustalana jest z góry i anonsowana na stronie GTF.
 4. Biorący udział w konkursie ma prawo dostarczyć do trzech prac. Cykl traktowany będzie jak jedna praca.
 5. Zalecany format zdjęć to 30×40/45cm. Prace w innych wymiarach może w drodze wyjątku jednorazowo zaakceptować Komisarz konkursu.
 6. Trzyosobowe Jury konkursowe dobierane jest dla każdego konkursu z obecnych członków GTF.
 7. Jury, we wstępnej ocenie, wybiera po jednej pracy (lub zestawie) z prezentacji każdego autora do drugiego etapu oceny.
 8. W drugim etapie, jury ocenia wybrane zdjęcia, dokonując wyboru pięciu prac i ustalając ich kolejność.
 9. Decyzja Jury jest ostateczna
 10. W każdym konkursie odbywa się też głosowanie publiczności – na dowolnie wybrane zdjęcie.
 11. Punktacja: 1 miejsce – 16 pkt, 2 miejsce – 12pkt, 3 miejsce – 9pkt, 4 miejsce – 7pkt, 5 miejsce – 6 pkt
 12. Podsumowanie konkursów miesiąca odbywa się poprzez podliczenie punktacji Jury i głosowania publiczności ze wszystkich dziesięciu tematów, nagradzane jest pięć najwyżej punktowanych miejsc.
 13. Autorzy nagrodzonych prac, zobowiązani są przesłać ich wersje cyfrowe (rozmiar 1200px) na adres email GTF celem prezentacji online w galeriach i wynikach konkursowych.
 14. Prace nagrodzone przechodzą do archiwum GTF w celu ich dalszej ekspozycji na wystawach zbiorowych oraz w archiwum cyfrowym i na stronie internetowej GTF.
 15. Wpisowe na poczet nagród końcowych – 5zł od zgłoszenia (zdjęcia, zdjęć lub zestawu)

Uczestnicy konkursu, którzy kilkukrotnie zostali nagrodzeni w podsumowaniach sezonu proszeni są o udostępnienie w miarę możliwości pola kolejnym zainteresowanym uczestnikom. Za to zapraszamy ich serdecznie do bycia Jurorem w kolejnych edycjach miesięcznych.