Konkurs Foto-trick

arkadiuszsrebnik_ogien3crop

Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne we współpracy z Gdyńską Akademią Kuglarską zaprasza do wzięcia udziału w II Konkursie Fotograficznym ‚Foto-trick’ realizowanym w ramach Gdyńskiego Weekendu Kuglarskiego.

Konkurs adresowany jest do wszystkich miłośników fotografii, którzy w dniach 16-18 września 2016r wezmą udział w Gdyńskim Weekendzie Kuglarskim.

Fotografie muszą być wykonane w trakcie tego wydarzenia a udział w konkursie jest bezpłatny.

Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody rzeczowe.

Termin nadsyłania prac do 10.10.2016 (decyduje data stempla pocztowego)

 

 • Warunki uczestnictwa

  1. Konkurs adresowany jest do wszystkich miłośników fotografii, którzy w dniach 16-18 września 2016r wzięli udział w Gdyńskim Weekendzie Kuglarskim
  2. Fotografie muszą być wykonane w trakcie wspomnianego wydarzenia
  3. Udział w konkursie jest bezpłatny
  4. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace
  5. Format zdjęć nie mniejszy niż 21×30 cm i nie większy niż 30x45cm
  6. Każde zdjęcie powinno być na odwrocie opisane i zawierać dane autora, zgodne z wpisem na karcie zgłoszenia. Nieopisane prace nie będą brały udziału w konkursie
  7. Niedozwolone jest używanie na zdjęciach znaków wodnych, logo, podpisów i ramek
  8. Prace należy wysłać pocztą w sztywnym opakowaniu zabezpieczającym je przed uszkodzeniami mechanicznymi wraz z wydrukowaną i uzupełnioną kartą zgłoszeniową na adres:
   GTF c/o GAK Scena Muzyczna
   Powstańców Warszawskich 25
   80-152 Gdańsk
  9. Prace uszkodzone w czasie transportu nie będą oceniane
  10. Zdjęcia będą do odbioru po wystawie konkursowej w trakcie spotkań GTF, w każdy czwartek miesiąca o 18:00 w GAK Scena Muzyczna Gdańsk lub podczas kolejnej edycji Gdyńskiego Weekendu Kuglarskiego.

  Ocena prac

  Prace oceniane będą przez Jury z Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, pod względem kryteriów estetycznych i artystycznych oraz warunków merytorycznych.

  Obowiązki i prawa uczestników i organizatorów

  1. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu
  2. Prace niespełniające warunków określonych w regulaminie nie będą oceniane
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac w prasie oraz na stronach internetowych w celu promocji konkursu
  4. Nagrodzenie lub wyróżnienie w konkursie wiąże się z obowiązkiem dostarczenia cyfrowej wersji zdjęcia na adres email info@nullgtf.org.pl celem jego weryfikacji i prezentacji w Internecie na stronie organizatora (wielkość zdjęcia 1600px po dłuższym boku)
  5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie powstałe podczas przesyłania zdjęć
  6. Wszystkie nadesłane prace biorą udział w walce o nagrody główne a dodatkowo jury przyzna 3 wyróżnienia w kategorii: Fireshow, Gala, Warsztaty

   Kalendarz konkursu

  • Termin nadsyłania prac do 10.10.2016 (decyduje data stempla pocztowego)
  • Powiadomienie o wynikach konkursu 14.10.2016
  • Wysyłka lub przekazanie nagród do 21.10.2016