Walne zebranie członków GTF

Zarząd Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego zwołuje Zebranie Walne członków stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w budynku Sceny Muzycznej na ul. Powstańców Warszawskich 25 w Gdańsku dnia 20 listopada 2014 Pierwszy termin: 20 listopada 2014 godz. 18.00 Drugi termin: 20 listopada 2014 godz. 18.30.