Spotkania Otwartych Warsztatów Fogoraficznych GTF odbywają się w dwóch trybach. Pierwszy i podstawowy to trzy spotkania w jednym temacie – wstęp, praktyka (np plener) i omówienie rezultatów. Drugi rodzaj spotkań to wykłady tematyczne.