maria-laskowska_publikacja

Na co dzień farmaceutka, od zawsze ścisły umysł z duszą artysty. Kreatywnie chwyta w kadr inne spojrzenia na codzienność. Początkowo samouk z wielkim zacięciem do szlifowania swoich umiejętności, obecnie absolwentka Studium Fotografii Artystycznej Stefana Figlarowicza w Gdańsku.

W 2013 roku dołączyła do Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Swoje prace prezentowała na kilku wystawach zbiorowych GTF w Gdańsku i Olsztynie. W 2014 roku jej fotografie muzyków jazzowych pojawiły się w książce Stanisława Danielewicza „Jazzowisko Trójmiasta ”.

Dla niej fotografia to przede wszystkim podróż w poszukiwaniu świata nierzeczywistego, opartego na obrazach powstałych w odbiciach. Fascynują ją obrazy zniekształceń, zwielokrotnień, wielopłaszczyznowość mieszanki świata realnego z nierealnym. Pokazuje obrazy ulotne, niepowtarzalne, zarysowane światłem i cieniem, kształtem i barwą.